Becas de Axuda para o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo

As familias do alumnado interesadas na solicitude das becas de axuda para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, unha vez cuberta e axuntada toda a documentación requirida (fotocopias de DNI, certificados correspondentes, firma, selo e Informe do Gabinete externo que dará a reeducación…etc), deberán entregala en secretaría ata o día 26 de Setembro, os días martes e venres de 8:40 a 9:00 e mércores de 15:30 a 16:00 h.

Dúbidas/Consultas: departamentoorientacion@calasancias-vigo.org