Becas de Axuda para o alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo y becas MEC

As familias do alumnado interesadas na solicitude das becas de axuda para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, unha vez cuberta e axuntada toda a documentación requirida (fotocopias de DNI, certificados correspondentes, firma, selo e Informe do Gabinete externo que dará a reeducación…etc), deberán entregala nun sobre cerrado na recepción do colexio ata o día 30 de Setembro,de luns a venres de 09:00 a 14:00

Dúbidas/Consultas: departamentoorientacion@calasancias-vigo.org