Calendario Exámenes Septiembre

 

Hora Luns, día 3 Martes, día 4 Mércores, día 5
9.00- 10.30h Lingua Castelá Matemáticas (2º, 3º e 4º ) Ed. Plástica

Educación Física

10.30- 12.00h Inglés Bioloxía e Xeoloxía (1º, 3º e 4º)

Física e Química (2º)

Relixión (3º e 4º)

Francés

12.00- 13.30h Xeografía e Historia Lingua Galega Música

Economía

16.00h Matemáticas (1º)

Cultura Clásica

Física e Química (3º e 4º)

Relixión (1º e 2º)

 
17.30h Tecnoloxía (2º) Tecnoloxía (3º)